Svampar i Närke

En sammanställning av svampfynd

1977-2008 av Karl Gustaf Nilsson

Länsstyrelsen i Örebro län, publ.nr.2008:32

Text: Karl Gustaf Nilsson

Foto: framsida – Björn Svensson, övriga foton – Karl Gustaf Nilsson

Layout: Sandra Thunander

Kontaktpersoner: Inger Holst och Michael Andersson, Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 019-19 30 00, E-post: inger.holst@t.lst.se, michael.andersson@t.lst.se

Denna publikation bör citeras: Nilsson, K.G. 2008. Svampar i Närke – En

sammanställning av svampfynd 1977-2008 av Karl Gustaf Nilsson. Länsstyrelsen i

Örebro län, publ. nr. 2008:32

Du kan hitta rapporten här: Svampar i Närke

Omslagsbild: Stolt fjällskivling Macrolepiota procera; Närkes landskapssvamp.