Skip to content

Örebro Läns Botaniska Sällskap

Välkommen till oss! 

Botaniska Sällskapet är en ideell sammanslutning av personer med intresse för botanik. Sällskapets ändamål är att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom botanikens olika grenar; att utforska floran i länet; att verka för skydd och vård av växtlokaler och växtsamhällen.

Vi är en lokal förening i Svenska Botaniska Föreningen (SBF).

Bli medlem

Bli medlem i Örebro Läns Botaniska Sällskap och upptäck en värld av gemenskap, kunskap och naturupplevelser. Tillsammans strävar vi efter att utforska och bevara vår växtvärld för framtida generationer. Som medlem erbjuds du en rad förmåner och möjligheter. 

ÖLBS logga

Senaste uppdateringarna

Köp boken Närkes Flora