Skip to content

Örebro Läns Botaniska Sällskap

Välkommen till oss! 

Botaniska Sällskapet är en ideell sammanslutning av personer med intresse för botanik. Sällskapets ändamål är att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom botanikens olika grenar; att utforska floran i länet; att verka för skydd och vård av växtlokaler och växtsamhällen.

Vi är en lokal förening i Svenska Botaniska Föreningen (SBF).

Bli medlem

Årsavgift för 2024: 100 kr för medlem och 25 kr för familjemedlem. 

Bli medlem i Örebro Läns Botaniska Sällskap och upptäck en värld av gemenskap, kunskap och naturupplevelser. Tillsammans strävar vi efter att utforska och bevara vår växtvärld för framtida generationer. Som medlem erbjuds du en rad förmåner och möjligheter. 

ÖLBS logga

Senaste uppdateringarna

Köp boken Närkes Flora

Närkes Flora

Boken innehåller en bakgrund om utforskningen av Närkes flora, som startar på 1600-talet. Den innehåller kapitel om landformer, berggrund, jordarter, vatten, klimat, vegetationshistoria som började för 9000 år sedan.

Det finns en kulturhistorisk del om skogsbruk, svedjebruk, täckter, hagbruk, ängsbruk, åkerbruk, bergsbruk och bebyggelse.

En del finns om naturskyddets utveckling och rödlistade växter.

Den största delen ägnat åt växtförteckning.