Årsprogram 2024

Inomhusmöten

25 februari ÅRSMÖTE  kl. 15.00

Plats: Föreningarnas hus, slottsgatan 13 A, Örebro (ingång på baksidan) Efter årsmötesförhandlingarna kommer Emma Karlsson, Owe Nilsson och Daniel Gustafson att föreläsa under rubriken, ”Vägkantsflorans betydelse”

9 November Sommarens fynd kl. 15.00

Plats: Föreningarnas hus, slottsgatan 13 A, Örebro (ingång på baksidan)

Exkursioner 

18 maj  Vinteråsen naturreservat i Latorp.

De rika lövskogarna hävdmarkerna runt Vintrosa och Latorp brukar bjuda på rikliga mängder av blåsippor, orkidéer, tibast och andra kalkgynnade växter. Samling vid Tappstället Örebro kl. 09.30 (kontaktperson Kari Storvestre tfn. 076-738 48 64) eller Lögardammen i Latorp kl. 10.00. Ledare Daniel Gustafson tfn. 072-578 78 24.

22-24 maj Maskrosdagar med Hans Rydberg och Michael Andersson. Dag 1 och 2 blir inventeringsdagar för den som vill fördjupa sig i släktet maskrosor. Dag 3 fredag blir en mer allmän exkursion. De intresserade måste anmäla sig innan exkursionsdagen eftersom exkursionsområde och mötesplatser inte är bestämda ännu. Kontakt: Michael Andersson per mejl till: primus@telia.com, per telefon till 019-33 59 54

25 maj  Svenshyttan, inventering. Bioblitz med Hopajola (se Hopajolas program)

1 juni Stora Hjortstorp Rynningeviken. Vattentema. Bioblitz med vattentema  (se Hopajolas program)

27-30 juni Atlasinventering. Nordöstra Örebro län (Kloten) Örebro läns botaniska sällskap bjuder in till inventeringsläger inom ramen för Svenska Botaniska Föreningens kärlväxtatlasprojekt. Vi kommer att inventera några atlasrutor som inte når upp till målet 200 rapporterade kärlväxter i nordöstra delen av länet. Ledare är Owe Nilsson, Daniel Gustafson och Michael Andersson. För nybörjaren är det ett bra tillfälle att lära sig känna igen växter och lära sig hur en atlasinventering går till. För den som deltar på hela lägret ordnas boende i Klotenområdet (kostnadsfritt för medlemmar i ÖLBS). Anmälan görs senast 1 maj till Michael Andersson per mejl: primus@telia.com eller tfn 019-33 59 54. Den som endast vill delta en enstaka dag eller ordnar eget boende kan anmäla deltagande senast 27 juni.

21 sep. Bioblitz/artjakt på Björkön. Tema lavar, mossor & svampar
Välkomna med på en naturinventering i det kommunala naturreservatet Björkön i Hjälmaren. Vi kommer främst leta efter lavar, mossor och svampar som finns på ön. Ledare: Emma Karlsson och Erik Göthlin. Medtag egen lunch och fika, grillmöjligheter finns.

OBS! Föranmälan & betalning till båten krävs, via mfsirena.se. Båtresan tar ca 45 min enkel väg. Tid: 9.30-15. Båten utgår från Naturens Hus. Arr: Örebro läns Botaniska Sällskap, Hopajola, Örebro kommun

5 oktober Mossor. Ledare: Michael Andersson Mötesplats meddelas på föreningens hemsida. Tfn 019-33 59 54.

Ändringar kan ske och för i programmet utelämnade samlingstider så se på vår hemsida för senaste nytt.