Nasta naturreservat, Glanshammar

Ett litet reservat norr om Glanshammar, med ett vattenfyllt kalkbrott, omgivet av kalkbarrskog, lövinslag och en rik örtflora.  Åkerlandskap och skogar och andra kalkbrott omger  det drygt 6 ha stora området.

Här fann vi hällebräcka (bladrosetter), som är grunden till bildandet av reservatet och som man utgår ifrån när det gäller skötsel av området. Längs vägarna växte  getväppling, humlelusern och höstfibbla.

Ängsgentiana var på väg att slå ut, och på återvägen ett par timmar senare var det många utslagna blommor. Vi såg vildlin, grå ögontröst, slåtterblomma.

På vägen växte svart hattmurkla på torra ställen.

Sommarfibbla, liksom gråfibbla blommade. Överblommade vit- och björkpyrola fanns längs skuggigare vägar, tillsammans med skogsnyklar och skogsknipprot.

Här fanns också kalktallört, i frukt, som skiljer sig från vanlig tallört genom att dess fruktämne ej är hårigt.

Vi hittade gråbinka och bockrot och  på en annan skuggig väg fanns sibirisk björnloka och flockfibbla.

Vi fick även se skyfallsalg, som i torrt tillstånd är papperstunn, nästan svart och där det var fuktigt var den 1-2 cm hög, och mörkgul till grön i färgen. Den växte direkt på berghällar.

Tack Owe Nilsson som ledde turen.

Kari Storvestre.