Mossor i Sörbyskogen 7 oktober 2023

Mossor i Sörbyskogen 7 oktober 2023

När det var dags att starta hade 17 deltagare samlats vid Cafe Skogen. Många från den pga pandemin i förtid avslutade moss-och lavkursen vi startade vintern 2019-20 som hade fått ett egen inbjudan samt några från naturskyddsföreningens skogsgrupp. Vi började med att vår ledare, Michael Andersson, delade in oss i fyra grupper innan vi vandrade in i den angränsande skogen väster om parkeringen. Nu fick varje grupp uppgiften välja ut varit område på ca 10 x 10 m och där samla så många olika mossor vi kunde finna under ca. 15 minuter. När vi återsamlats gick vi igenom vad vi funnit med Michaels hjälp. Grupperna hade hittat 6 – 8 arter vardera och tillsammans 12 – 15 arter. Hus- och väggmossa var dom vanigaste artena och även dom övriga hörde till dom mer valiga och förväntade i miljön som var en ganska artfattig ca 50 år gammal granskog med tallöverståndare.

Vi fortsatte sedan söderut och in på en stig åt väster där vi gjorde kortare stopp och försökte hitta nya arter. Några av arter längs stigen var skogspraktmossa, rosmossa samt vitmossorna sump- och spärrvitmossa stårndes tillsamans. På en gammal halvmurken granlåga såg vi tät fransmossa och signalarten långflikmossa.

Nu började en del i gruppen bli fikasugna så det fick bli en paus i mossletandet.

När alla var nöjda delades vi åter upp i fyra nya grupper. Nu var vi i en lite fuktigare miljö med barrblandskog och enstaka aspar. Även några lågor i olika stadier av nedbrytning och en rotvälta med barjord. När vi återsamlades och gick igenom dom insamlade mossorna hade varje grupp ungefär dubbelt så många arter som under förmiddagen. Totalt blev det 29 arter. Bland dom noterade mossorna var bl.a. signalarterna kornknutmossa, krushättemossa och återigen långflikmossa.

På återvägen stannade vi till vid en grov låga som till stor det låg över stigen. Där kunde vi se dom rödlistade arterna ullticka och rosenticka. Båda i kategori NT, nära hotade. Några av oss dröjde sig kvar når vi upptäckte något vitt under lågan som visade sig vara rynkskinn. Rödlistad som sårbar (VU).

När vi återsamlats vid utgångspunkten tackade vi Michael och jag fick intrycket att vi alla var mer än nöjda med dagens exkursion i mossornas värld med ca. 50 olika arter.

Nedan arter vi såg. Har säkert missat några.

Aspmossa

Bandmossa

Brännmossa

Bäckrundmossa

Cypressfläta

Fickmossor sp.

Fingermossa

Fyrtandsmossa

Granvitmossa

Gräsmossa

Hasselmossa

Husmossa

Hättemossor Orthotrichum

Kammossa

Kornknutmossa

Kransmossa

Krushättemossa

Kvastmossa

Liten räffelmossa

Långflikmossa

Rosmossa

Sidenmossor sp.

Skogsbjörnmossa

Skogspraktmossa

Skuggkvastmossa

Skuggstjärnmossa

Spärrvitmossa

Stor björnmossa

Stor kvastmossa

Stubbkvastmossa

Stubbspretmossa

Stubbsprötmossa

Sumpvitmossa

Säckmossor sp.

Tät fransmossa

Vedblekmossa

Vågig kvastmossa

Väggmossa