Årsprogram 2023

Inomhusmöten

26 februari ÅRSMÖTE.  I Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, Örebro. Kl. 15.00. (ingång från baksidan). Efter årsmötesförhandlingarna kommer Björn Nordzell att föreläsa under rubriken ”Slåtterängens biologiska mångfald”.

11 november. Sommarens fynd. I Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, Örebro kl. 15.00.

Exkursioner  

13 maj. Hällabrottet med reservaten Norra Mossby och Hällkistan.

Samling vid Tappstället i Örebro kl. 9.30 eller Hällkistan kl. 10.00.  Ledare: Owe Nilsson, Samlingsperson: Margareta Hedman tfn 070-2907173.

24–26 maj. Maskrosdagar med Hans Rydberg och Michael Andersson.   Dag 1 och 2 blir inventeringsdagar för den som vill fördjupa sig i släktet maskrosor. Dag 3 fredag blir en mer allmän exkursion.  –  Intresserade måste anmäla sig innan exkursionsdagen eftersom exkursionsområde och mötesplatser inte är bestämda ännu. –  Kontakt: Michael Andersson per mejl till: primus@telia.com , per tfn 010-224 87 51 (jobbtelefon) eller per sms till 073-05 23 675.

27 maj. Ässkogstorp med dammar, vattenväxter och åkerogräs.

En Bioblitz. – Samling vid Ässkogstorp kl. 10.00. Ledare: Kari Storvestre tfn 070-738 48 64. Samarrangemang med Hopajola.

10–12 juni. Sälenresa, botanisk trädgård med fjällväxter.

Guide: Susanne Pettersson. – Vandring i Göljeådalen. Ledare: Kari Storvestre och Birger Johansson. Anmälan senast 15 april till Kari Storvestre tfn 070-738 48 64.

29 juni-2 juli Hälleforsinventering

Inventering av kärlväxter i nordvästra Västmanland, Hällefors kommun 29 juni – 2 juli

Örebro läns botaniska sällskap bjuder in till inventeringsläger inom ramen för Svenska Botaniska Föreningens kärlväxtatlasprojekt. Vi kommer att inventera några atlasrutor som inte når upp till målet 200 rapporterade kärlväxter i norra delen av Hällefors kommun. Ledare är Owe Nilsson, Daniel Gustafson och Michael Andersson. För nybörjaren är det ett bra tillfälle att lära sig känna igen växter och lära sig hur en atlasinventering går till. För den som deltar på hela lägret ordnas boende på vandrarhem i Hällefors (kostnadsfritt för medlemmar i ÖLBS). Anmälan görs senast 1 maj till Michael Andersson per mejl: primus(a)telia.com eller tfn 019-33 59 54 eller 073-05 23 675. Den som endast vill delta en enstaka dag eller ordnar eget boende kan anmäla deltagande senast 27 juni.

8 juli. Venakärret.

Myr/våtmark. Samling vid Tappstället kl. 9.00 eller Nora ICA 9.30. Ledare: Kari Storvestre tfn 070-738 48 64, Roland Tuvander, Daniel Gustafson. – Samordnas med Nora biologiska förening.

19 augusti. Glanshammar-Nasta med gentianor.

Samling vid Tappstället kl. 9.30. Ledare: Owe Nilsson tfn 076-114 27 08.

7 oktober. Mossor. 

Samling vid Café Skogen, Sörbyskogen kl. 10.00.  Ledare: Michael Andersson. Tfn 073-05 23 675 eller 019- 33 59 54