Bombmurklor i Örebro län 2021

Bombmurklor i Örebro län 2021 Bombmurklan fortsätter att minska i antal i Örebro Län och under våren 2021 fanns den endast på tre lokaler (se bild 1 nedan). Minskningen följer en mera långsiktig trend som redan startade för många år sedan. Orsaken till den nedåtgående trenden är säkert flera, den främsta är med stor sannolikhet den pågående klimatändringen som förskjuter Sveriges växtzoner längre norrut. Eftersom växtplatserna för bombmurklor i Örebro län ligger nära den Sydvästra gränsen för dess utbredningsområde i Sverige, så kommer förskjutningen av växtzonerna att medföra alltmer försämrade livsvillkor för den arten hos oss. Klimatändringen med varmare vintrar och utsträckta torrperioder har en negativ inverkan på bombmurklans växtkrav.

Du kan läsa rapporten här: Bombmurklan