Årsmöte 2021

Mycket försenat på grund av pandemin har ÖLBS nu haft sitt årsmöte. Det genomfördes i Föreningarnas hus i Örebro 2021-09-19. Det blev ett spartanskt årsmöte, endast de formella förhandlingarna, inget föredrag eller någon form av förtäring erbjöds. Endast 9 deltagare. Förutom styrelsen bara två andra medlemmar.  I lokalen var utlagt dagordning, verksamhetsberättelse, årets bokslut och budget. Här nedan visas verksamhetsberättelsen för år 2020. Några ändringar blev det i styrelsen. Bo Hägerås och Margareta Hedman fortsätter som ordförande respektive sekreterare och Ove Nilsson håller även fortsättningsvis i pengarna.  Martin Helsing lämnar styrelsen. Vice ordförandeposten är nu vakant.  Även Ulrika Sörlid lämnade styrelsen. Kerstin Utbult, tidigare suppleant, klev upp som ordinare styrelsemedlem och Kari Storvestre nyvaldes till styrelsen.  Anna-Lena Winnerstam valdes in som suppleant vid sidan av Daniel Gustafson.

Bland diskussionspunkterna under mötet kan nämnas hur det ska bli med vår tidning T-Veronikan i fortsättningen. Klart är att det kommande dubbelnumret, nr 1-2, 2021 blir det sista, i varje fall för ett tag. Istället kommer ett enklare informationsblad av något slag att sändas ut till medlemmarna med information om verksamheten och rapporter.  Årsavgiften förblir oförändrad.

Bilderna:  Vi läser verksamhetsberättelsen under koncentrerad tystnad.