Årsprogram 2020

Arbetsmöten i Herbariet 

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73. Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!

Inomhusmöten

23 februari. Årsmöte i ÖLBS 2020. Kl. 15.00   Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Martin Helsing att visa bilder och berätta om svenska orkidéer, framför allt ur gruppen handnycklar. Föreningen bjuder på fika.

Exkursioner 

25 april. Trädexkursion till Nalaviberg. Henrik Josefsson från Länsstyrelsen guidar bland ekar, skalbaggar och berättar om skötselåtgärder. Samling kl.10 vid Statoil / Scandic Västhaga, Örebro. Kontakt: Martin Helsing, tfn 070-247 59 72.

10–11 maj OBS! Inställt

Maskrosor med experten Hans Rydberg. OBS!  Inställt p.g.a. Corona-pandemin. Uppskjutet till 2021. Hans har lovat hjälpa oss nästa år istället.

13 juni. Lillsjöbäcken – månadens reservat.  Bland blommor, sällsynta fjärilar och andra pollinerare i Svarttjärn norr om Hammarby. Följ med på en intressant upptäcktsfärd med Nora Biologiska Förening och Claes U. Eliasson som ledare. Samling vid Nora torg kl. 10.00. Camilla Pettersson kan ge upplysningar tfn. 070-572 08 84.   OBS! Ändring vad beträffar samlingsplatsen.

14 juni. OBS! Inställt

De Vilda Blommornas Dag.  Brudbröd, darrgräs, rödkämpe…

Lär och njut av de vilda blommorna. Vilda blommors dag firas gemensamt för hela Norden.

-Latorpsängarna. Owe Nilsson guidar kl.14-16. Kontakt: Owe tfn 0586-72 84 78.   Busslinje 522, hållplats Gjuthuset. Samarr. Örebro kommun

-Naturens hus, Örebro

Björn Nordzell guidar och berättar om de vilda blommorna i området. Samling kl.10.00.

26 – 28 juni. Fibblor.

Fibblor – kurs om bestämning av hökfibblor med experten Torbjörn Tyler från Lunds universitet.

18 juli. OBS! Inställt pga. få anmälningar.

Nohlmarkerna och vid intresse besöker vi även Skogastorpkärret, båda i trakten av Skövde

Det är blomsterrika trakter med många olika och intressanta orkidéer bl.a. praktsporre och luktsporre. Samling kl.8.00 Örebro, Statoil/Scandic Västhaga. Kontakt: Martin Helsing 070-247 59 72. Heldagsexkursion där själva restiden är c:a 2×2 timmar. Martin behöver ha in anmälan om deltagande senast 3/7.

29 augusti. Vi besöker Svenstorp – ett nybildat naturreservat.

Rik lövskog på kalkmorän och gammal slåtter- och betesmark. Rik svampflora. Bastardsvärmare och åkerväddsantennmal. Reservatet ligger 5 km söder om Odensbacken mot Kilsmo.  Emil Pagstedt Andersson guidar. Samling Odensbackens ICA-parkering 09.45 eller Svenstorp kl. 10.00. Kontakt: Bo Hägerås tfn 070-650 97 74.

13 september OBS! Inställt pga. torka och svampbrist Svampexkursion till Älvestorp, Grythyttan.  Ledare Herbert Kaufmann tfn 019-24 61 94.  Samling Svampen 09.00. Örebro. Nora torg 10.00. Ett samarr. med Nora biologiska förening.

22 november   OBS! Inställt

Sommarens fynd. Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, Örebro.