Årsmöte 2019

Botaniska Sällskapets årsmöte ägde rum söndagen den 24 februari 2019 i Föreningarnas hus i Örebro. Förhandlingarna leddes av Leif Sandgren. Vid sin sida som sekreterare hade han Margareta Hedman. Kassören, Ove Nilsson, redovisade föreningens ekonomi via datorn, vilken hanterades av Daniel Gustafsson. Ingevi Fall lämnade sin post i styrelsen efter många år.

Hon avtackades med en stor tulpanbukett, som överräcktes av vår ordförande Daniel Gustafson.  I bakgrunden mötets ordförande, Leif Sandgren, och sekreteraren Margareta Hedman. Efter förhandlingarna och en stund vid kaffeborden fick vi lyssna på ett föredrag av Martin Helsing. Han hade rest en tid tillsammans med sin hustru i de sydvästra delarna av Australien och visade med bilder på vårfloran i dessa trakter. Det var en för oss mycket främmande flora och inte många arter vi kände igen.