Årsmöte 2018

Botaniska Sällskapets årsmöte ägde rum den 25 februari, 2018 och som de senaste åren i Föreningarnas hus i Örebro. En liten förändring var att förhandlingarna leddes av Åke Teljå och inte så som under många år tidigare av Ulf Sandgren.

Åke Teljå hade Margareta Hedman vid sin sida som sekreterare. Till vänster står föreningens ordförande Daniel Gustafson.  Han berättar här om årets kommande programpunkter.

Några av mötesdeltagarna. Längst till vänster vår senaste hedersledamot, Berit Ragné.

Christer Klingberg, föreningens revisor, sitter med papperen i handen beredd att ta till orda.

Efter förhandlingarna avtackades Åke med en tulpanbukett.

Sedan dags för den oumbärliga stunden med kaffe, gott bröd och trevligt samspråk.

Slutligen dags för kvällens föredragshållare, Owe Nilsson.  Han berättade om botaniska vandringar på Sardinien. Det blev många underbart vackra och intressanta bilder. Inte minst på det märkliga orkidésläktet Ophrys, vars blommor på olika sätt försöker efterlikna  insekter.

Här nedan är ett par exempel på olika Ophrysorkidéer.

Hästskoophrys och Spegelophrys