Årsprogram 2018

Arbetsmöten i Herbariet 

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73. Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!

17 januari arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva

7 februari arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva

28 februari arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva

21 mars arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva

4 april arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva

25 april arbetsmöte i Herbariet, kl.15-20.

19 september arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva

10 oktober arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva

31 oktober arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva

21 nov arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva

12 dec arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva

Inomhusmöten

25 februari. Årsmöte i ÖLBS 2018. Kl. 15.00 Plats: Föreningarnashus, Slottsgatan 13A, Örebro. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Owe Nilsson att visa bilder och berätta om Sardiniens orkidéflora. Föreningen bjuder på fika.

Exkursioner

 6 maj. Vårexkursion till naturreservaten Snavlunda och Tjälvesta.

Samling vid Svampen kl.09.00. Kontakt Daniel Gustafson, tfn. 073-714 16 06

19 maj. Vårfloran vid Ängsö slott, Västerås.

Förhoppningsvis får vi se jättestarr och Adam och Eva. Vi guidas av botanister från Västerås. Samling vid svampen kl.09.00. Kontakt Herbert Kaufmann tfn. 019-24 61 94.

17juni. De Vilda Blommornas Dag.

Immetorp Karlskoga. Samling vid Ljunggrens Motor i Immetorp kl 10.00. Medtag matsäck. Ledare Uno Milberg tel. 0586-72 85 50. Naturskyddsföreningen Karlskoga.

Vattenparken Örebro. Växter, fåglar och fjärilar. Samling Naturens hus kl 10.00. Anpassat för personer med funktionsnedsättning. Ledare Leif Sandgren, tel. 070-256 73 95

30 juni. Botanisk exkursion till Born, Nora.

Eventuellt också Kalkudden (se artikel i T-Veronikan nr1 2017). Samling vid Svampen kl. 09.00, Nora torg kl.09.45. Kontakt Camilla Pettersson tfn.070-57 20 884.

2 juli. Spaning efter orkidén knottblomster i Mantorpsskogen.

Finns den fortfarande kvar? Samling vid Svampen kl.16.00.  Kontakt Martin Helsing tel. 070-247 59 72

 13–15 juli. Botanikläger 2018 – Södra Hjälmarstranden. Fredagen den 13 till söndagen den 15 juli. För fjärde året i rad åker vi med ÖLBS på botanikläger. Häng gärna med om du vill lära dig mer om växter tillsammans med andra intresserade! Vi kommer tillsammans att utforska olika miljöer runt Hjälmargården i Läppe vid södra Hjälmarstranden. Såväl nybörjare som mer vana botaniker är välkomna. Du kan vara med alla dagar, två eller en. Är du intresserad av att delta? Hör av dig till Berit Ragné (0587-109 11) eller Daniel Gustafson (daniel.gustafson@telia.com) för mer detaljer. Kostnadsfritt deltagande för medlemmar, inklusive frukost och lunch. Kostnad icke-medlemmar 150 kr. Sista dag för anmälan 2 juli. Begränsat antal platser.

8 september Svampexkursion till Malmbackarna utanför Hagfors.

Exklusiva ängsmarkssvampar bl.a. flera arter jordtungor och fingersvampar. Samling vid Svampen kl.09.00. eller Nora torg kl. 09.45. Kontakt Herbert Kaufmann, tfn. 019-24 61 94

11 november. Sommarens fynd.

Plats; Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro kl. 15.00. Tag med växter, bilder och berätta om dina botaniska upplevelser under sommaren som gått!