Årsmöte 2017

Även i år samlades Botaniska Sällskapet till årsmöte i Föreningarnas hus på Slottsgatan i Örebro

Traditionsenligt i Botaniska Sällskapet ledde Leif Sandgren förhandlingarna, – ingen anledning att ändra på ett vinnande koncept. Vid hans sida är Daniel Gustafson beredd att skriva dagens protokoll. Daniel hjälper här kassören, Owe Nilsson, att redogöra för ekonomin på bildskärmen. Vi kan nog säga att   föreningen under de senaste åren på olika sätt fått en rätt god ekonomi.

Verksamhetsberättelsen fanns framlagd i lokalen och av den framgick bl.a. att antalet medlemmar ökat till 149, varav 14 familjemedlemmar.

Exkursioner har gått till Svenstorp i sydöstra Närke, Bölets ängar på gänsen mellan Närke och Västergötland, Näsmarkerna i Bergslagen, det stora brandfältet i Västmanland, Latorpsängarna, en svampexkursion ledd av Herbert Kaufmann och en mossexkursion i Kanterbodareservatet med Michael Andersson som ledare.

Flera vandringar genomfördes under ”De vilda blommornas dag” 19 juni. Botanikläger har anordnats i Laxå och Tiveden. En studiecirkel för cirka 10 ungdomar har genomförts med  tio exkursioner. Karolinska skolans herbarium, som ägs av Örebro kommun, vårdas och förvaltas av Örebro läns botaniska sällskap. Viss osäkerhet har rått om ansvarsfrågor. Nu ska Länsarvet, Örebro kommun och Botaniska sällskapet träffas och skriva ett gemensamt avtal vad gäller ägande, ansvar och förvaltning. Gunilla ordnade med ett lotteri på tavlor med foton på växter ur herbariets samlingar.

Christer Klingberg läste upp revisorernas berättelse och gav kassören och styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Den avgående valberedningens förslag till ny styrelse presenterades av Elisabet Kocken. – Tyvärr kunde mötet inte besluta om en ny valberedning.

 Här sitter Berit Ragne till höger. Hon kommer strax finna sig vald till hedersmedlem och ta emot ett vackert diplom.

Berit utnämndes till hedersmedlem i Botaniska sällskapet. Här får hon blommor och diplom av ordföranden Daniel Gustafson.

Förutom en tulpanbukett fick Berit ett vackert diplom med motiveringar till utnämningen och en akvarell med ögonpyrola av Björn Nordzell.                     Berit har bakom sig flera decennier av flitigt deltagande i föreningens aktiviteter och som Sivert påpekade: ”Berit bidrog starkt till att det fina rikkärret i Leja räddades och blev ett naturreservat”. Hon berättade om sin glädje när hon för många år sedan fördes in i Botaniska sällskapet av Ingvar Andersson (sällskapets förste ordförande) och all den glädje hon under åren haft av sitt medlemskap.