Årsprogram 2017

Arbetsmöten i Herbariet 

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73. Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!

18 januari arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

8 februari arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

1 mars arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

22 mars arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

5 april arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

19 april arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

20 september arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

11 oktober arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

1 november arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

22 november arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

6 december arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

Inomhusmöten

26 februari, kl.15.00 ÅRSMÖTE.  Efter årsmötesförhandlingarna kommer Daniel Gustafson att visa bilder från och berätta om floran i fjällen runt Tänndalen.  Föreningen bjuder på fika.  Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro.

23 mars, kl. 18.00. Upptaktsmöte för floraväkteriet 2017.  Länshuset Storgatan 22, Örebro. Länsstyrelsen bjuder på fika. Kontakt Henrik Josefsson, tfn.010-224 86 32.

12 november, kl.15.00. Sommarens fynd.  Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro.  Kontakt Daniel Gustafson,tfn. 073-714 16 06.

Exkursioner

23 april. Vårtecken i naturreservatet Stockebäcksäng. Samling vid parkeringen vid Stockebäcksäng kl. 10.00.  Kontakt Bo Hägerås, tfn.070-650 97 74.

18 juni. De Vilda Blommornas Dag.  Kom som du är!  Tag gärna med fika och kläder efter väder. Inga förkunskaper är nödvändiga, det kostar inget att delta.

Hällabrottet, N Mossby.  Samlingkl.10.00 på naturreservatets parkering. Ledare Ingalill Teljå, tfn.070-689 34 64

-Ställdalen, samling kl.14.00 på Ahlstroms industriparkering. Vandringen är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Ledare Thyra Lundell, tfn. 073-213 42 10

-Örebro, Vattenparken, samling kl.10.00 vid Naturens hus. Vandringen är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Ledare Björn Nordzell, tfn. 070-883 59 74.

25 juni. Floraväkteri – inventering av slåttergubbe och slåtterfibbla i Hallsberg och Askersund.Samling vid Scandic Västhaga kl. 9.00.  Kontakt Owe Nilsson tfn. 0586-72 84 78

7–9 juli. Botanikläger i Nora och Lindesberg kommuner.

För tredje året i rad åker vi med ÖLBS på botanikläger. Häng gärna med om du vill lära dig mer om växter tillsammans med andra intresserade!

Vi kommer tillsammans att utforska olika miljöer i Nora och Lindesbergs kommuner. Såväl nybörjare som mer vana botaniker är välkomna. Du kan vara med alla dagar, två eller en. Är du intresserad av att deltaga så tag kontakt med Michael Andersson, tfn.073-052 36 75 och Daniel Gustafson, tfn. 073-714 16 06.

Kostnadsfritt deltagande för medlemmar, inklusive frukost och lunch. Kostnad ickemedlemmar 150 kr. Sista dag för anmälan 5 juni. Begränsat antal platser.  Välkommen!

12 juli. Tistelsnyltrot i Östernärke.

Samling vid Scandic Västhaga kl.16.30. Kontakt Arne Holmer tfn.0582-407 58.

20 augusti. Återbesök i Bölets ängar.

Samling vid Scandic Västhaga kl. 9.00. Kontakt Daniel Gustafson tfn. 073-714 16 06.

9 september Svampexkursion med Herbert Kaufmann.

Samling vid Svampen, Örebro. kl.9.00. Nora torg kl.9.45. Kontakt Herbert Kaufmann, tfn. 019-24 61 94.