Årsprogram 2016

Arbetsmöten i Herbariet 

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73. Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!

13 januari arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

3 februari arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

24 februari arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

9 mars arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

30 mars arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

20 april arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

21 september arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

12 oktober arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

2 november arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

23 november arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

7 december arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

28 februari, kl.15.00 ÅRSMÖTE.  Efter årsmötesförhandlingarna kommer Björn Nordzell att visa bilder och berätta om en resa till Spanien.    Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro.  Föreningen bjuder på fika.

Exkursioner

22 maj. Svenstorp

Besök i Svenstorp mellan Kilsmo och Odensbacken för att titta på mistel och hällebräcka. Samling Scandic Västhaga kl. 9.00. Kontakt vid Scandia Gunilla Dahlén, tfn 070-325 36 22

12 juni Bölets ängar och andra naturreservat vid nordvästra Vättern, Vi besöker båda sidor av länsgränsen. En Heldagsutflykt. Samling Scandic Västhaga kl.9.00. Kontakt Daniel Gustafson, tfn 070-714 16 06

19 juni. De Vilda Blommornas Dag. 

19 juni. Immetorp Karlskoga.  Start vid timrade tvättstugan bakom Ljunggrens motor kl 9.00. Medtag matsäck. Ledare Uno Milberg tel. 0586-72 85 50. Naturskyddsföreningen Karlskoga.

19 juni. Ställdalen. Samling Alströms parkering kl 14.00. Anpassat för personer med funktionsnedsättning. Medtag matsäck. Ledare Thyra Lundell tel. 0580-201 66 och Märtha Dahlberg, tel. 0240-66 10 03.  – Ställdalens naturstudieklubb

19 juni. Vattenparken Örebro. Växter, fåglar och fjärilar. Samling Naturens hus kl 10.00. Anpassat för personer med funktionsnedsättning. Ledare Leif Sandgren, tel. 070-256 73 95.

26 juni. Näsmarkerna med rik flora och brun gräsfjäril. Samling vid Svampen kl. 9.00., Nora torg kl.10.00, Vikers kyrka kl.10.15. Kontakt Owe Nilsson, tfn 0586-72 84 78. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Karlskoga och Nora Biologiska Förening.

2 juli. Brandfältet i Västmanland

Vi besöker brandfältet i Västmanland tillsammans med Västmanlands botaniska förening, bland annat för att inventera nävor. Heldagsutflykt. Samling Svampen kl.9.00. Kontakt Margareta Hedman, tfn 070-290 71 73.

8–10 juli Botanikläger – Laxå och Tiveden. För mer information om botaniklägret.

10 september. Svampexkursion i skogsmark med Herbert Kaufmann. Samling Svampen kl.9.15. Samarrangemang med Nora Biologiska Förening

8 oktober. Mossor med Michael Andersson. Kanterboda naturreservat med Lannaforskärret. Samling vid Scandic Västhaga kl. 12.30. Exkursionen avslutas ca kl.15.30. Ansvarig Michael Andersson, tfn. 073-052 36 75

20 november. Sommarens fynd. Ta med bilder, insamlade växter eller berättelser kring de växtfynd du gjort under året. Föreningarnas hus, Slottsgatan13 A, Örebro. Kl. 15.00