Årsprogram 2015

Arbetsmöten i Herbariet 

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Ingevi Fall 019–240482. Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!

14 januari arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

28 januari arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

18 februari arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

25 mars arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

15 april arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

6 maj arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

23 september arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

14 oktober arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

28 oktober arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

18 november arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

9 december arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

22 februari, kl.15 ÅRSMÖTE.  Efter årsmötesförhandlingarna kommer Leif Sandgren att visa bilder och berätta om en resa i Kina. Mycket bilder på landskap och fåglar, men även en del kultur och en och annan växt utlovas. Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro. Kl.15.

4 mars kl.17.00 Ute tillsammans – för dig 12–17 år. Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A.  Du har nu den fantastiska chansen att få komma ut i naturen, träffa nya kompisar och lära dig om djur, fåglar, insekter och växter! Du kommer att få uppleva mycket spännande saker under fem utflykter under våren. Vi startar med ett kortare introduktionsmöte 4 mars och har sedan fem utflykter på omkring sex timmar. Vi kommer tillsammans att besöka ett antal intressanta områden under sakkunnig ledning och studera deras flora och fauna. Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida.  Ett samarbete mellan Örebro läns botaniska sällskap, Närkes ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen.

25 mars kl.18.00. Västmanlands botaniska förening besöker oss och berättar om sin verksamhet. Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro kl.18.00.

22 november. Sommarens fynd. Ta med bilder, insamlade växter eller berättelser kring de växtfynd du gjort under året. Kl.15.00, Föreningarnas hus, Slottsgatan13A, Örebro.

Exkursioner

23 maj Cykelexkursion norr om Örebro. Vi besöker kända och okända platser runt Axberg, Ölmbrotorp och Seltorp. Samling med cykel kl.11.00 på Kvinnerstaskolans parkering.

14 juni. De Vilda Blommornas Dag.

-Kumla, blomstervandring i Hällkistans naturreservat kl 14 –15.30 ca. Samling vid Trilobiten. Ett samarbete med Kumla kommun. Därför en avgift på 40 kr.  Ledare: Ingalill Teljå.

-Spångabäcken, fjärilar och blommor i naturreservatet. Samling vid Svampen i Örebro kl.10.00 eller Munkhyttans skola kl.11.00. Ledare Claes Eliasson, tel. 070-276 41 92

Ställdalen, samling vid Alströms parkering kl.14.00. Anpassat för personer med funktionsnedsättning. Ledare Märta Dahlberg, tel.0240-66 10 03.

 -Vattenparken, samling vid Naturens hus kl.10.00. Växter, fåglar och fjärilar. Anpassat för personer med funktionsnedsättning.  Ledare Björn Nordzell, tel. 019-24 30 31.

27 juni. Vi besöker Hällabrottet och Norra Mossby tillsammans med Arne Holmer (Tel.0582-40758). Samling kl. 9.00 vid Scandic hotell, Örebro eller kl. 10.00 vid värdshuset Trilobiten i Hällabrottet. Björn Nordzell guidar från Örebro (tel. 019-244031, 070-883 59 74).

6 september. Vad växer på och omkring murarna i Sommarroskogen? Samling vid Sommarro värdshus kl.15.00. Ledare Therese Aremyr, tel. 070-637 55 71

20 september. Föreningsmässa i Stadsparken och Skytteparken i Örebro.  ÖLBS deltar tillsammans med Naturskyddsföreningen och Närkes ornitologiska förening.

26 september. Svampar i Vena hage, Älvhyttan.  Ängssvampar, vaxskivlingar samt rödskivlingar i länets rikaste lokal. Samling vid Svampen, Örebro kl.9.15, Nora torg kl.10.00 och Vena hage kl. 10.30. Ledare: Herbert Kaufmann, tel. 019-24 61 94.