Årsprogram 2014

Arbetsmöten i Herbariet 

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Ingevi Fall 019–240482. Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!

9 april arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

23 april arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

14 maj arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

OBS! Det planerade arbetsmötet den 10 september är inställt.

8 oktober arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

22 oktober arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

12 november arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

10 december arbetsmöte i Herbariet Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

18 januari. Owe Nilsson berättar om naturen i Venezuela och Brasilien. OBS! Lördag kl.14.00. Ideellt Utvecklingscentrum, Storgatan 24, Örebro.

6 februari. De stora fria norrlandsälvarna.

Per Erik Persson berättar och visar bilder. Tema: De stora fria norrlandsälvarna. Kl. 18.00, Ideell utvecklingscentrum, Storgatan 24, Örebro.

23 februari ÅRSMÖTE. 

Efter årsmötet föreläsning av Arne Holmer under rubriken ”Möte med djur och växter i Afrika” med viss betoning på den alpina floran på Kilimanjaro. OBS! ny lokal: Ideellt utvecklingscentrum, Slottsgatan 13, Örebro. Kl.15.

29 mars. Daniel Gustafson berättar om aktuella naturvårdsprojekt i Länsstyrelsens regi. Kl.15, Länsstyrelsen, Stortorget 22, Örebro. Kl.15.  OBS! Ändrad lokal.

14 maj. Vandring kring Gårdsjötorp och Hyttebacken i Kilsbergen.

Örebro kommun arbetar med åtgärder för naturvård och friluftsliv.  Ledare Mats Rosenberg och Rain Nylund. Samling vid Konsum i Garphyttan kl.17.30, vid Gårdsjötorp kl.18.00.

28 maj. Kvällsexkursion till Venakärret.

Åsa Forsberg från Länsstyrelsen berättar om det pågående naturvårdsprojektet Reclaim. Samling kl. 18.00 i Älvhyttans by, kl. 17.00 vid Svampen i Örebro.

29 maj. Kristihimmelsfärdsdag kommer ÖLBS att vara med på Tysslingedagen.

Vi får ett bord i Kilsbergens hembygdsförenings lokal i Kils Nytorp där vi kommer att sälja floran och göra reklam för Sällskapet. Det kanske finns någon frivillig som vill hjälpa till? Hör i så fall av er till Rain Nylund. (tfn.073-098 40 10).

1 juni. Vandring i Herrfallsäng, en riktig försommarlokal med bl.a. kungsängsliljor. Ledare: Arne Holmer. Samling kl. 10 vid Scandic Västhaga, Örebro och 10.30 i Herrfallsäng.

15 juni. De Vilda Blommornas Dag

27 juli. Götlunda och Hästnäs

Vi besöker några botaniska pärlor kring Götlunda och Hästnäs. Här finns bl.a. hampflockel, strandskräppa, blomvass och dyblad. Tillfälle till bad ges. Samling kl. 9.00 vid Svampen, Örebro.

Augusti Fagertärn. Hur många röda näckrosor blommar denna säsong? Mer detaljer om exkursionen kommer under sommaren.

20 september Svampexkursion till Kärneområdet norr om Karlskoga. Michael Andersson och Toni Berglund guidar. Samling vid Sjöviksplan i Karlskoga kl.10.00. Samling i Örebro kl. 9.00 vid Scandic Västhaga.

19 oktober. Mossexusion.

Mossexkursion under ledning av Michael Andersson. Vi ställer färden till Garphyttans Nationalpark. Samling vid Scandic Västhaga kl. 10.00

23 november. Björn Nordzell visar bilder och berättar om en resa till Bulgarien. Utrymme finns även för visning av bilder på fynd från sommaren som gått. Lokal: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13, Örebro. Kl.15.