Årsprogram 2013

16 januari. Arbetsmöte i Herbariet kl.15.00.

Du är välkommen till årets första arbetsmöte i Herbariet. Vi planerar schemat för det fortsatta arbetet under våren. Lena Lindgren är dagens kakvärd. Inga Hedgren tel. 073 99 46 016.

30 januari. Arbetsmöte i Herbariet kl. 15.00 -ca 20.00.

20 februari. Arbetsmöte i Herbariet kl. 15.00 -ca 20.00.

13 mars. Arbetsmöte i Herbariet kl. 15.00 -ca 20.00.

27 mars. Arbetsmöte i Herbariet kl. 15.00 -ca 20.00.

10 april. Arbetsmöte i Herbariet kl. 15.00 -ca 20.00

24 april. Arbetsmöte i Herbariet kl. 15.00 -ca 20.00

24 februari, kl.15.00 Årsmöte.

Plats: Idéellt utvecklingscentrum, Storgatan 24, gatuplanet. Förutom årsmötesförhandlingarna blir det ett föredrag med bilder om svampar och speciellt om bombmurklan av Herbert Kaufmann.

7 april Inomhusmöte. Berättelser och bilder ur föreningens historia med anledning av föreningens 50-årsjubileum.

26 maj 50-årsjubileumsexkursion.

Gotlandsag, idegran och vårblommor i Garphyttansnationalpark, Kanterboda etc. Ledare: Tomas Gustafson. Samling kl. 9.15 vid Scandic Västhaga eller kl. 10.00 vid Garphyttans Nationalpark. Samarrangemang med Norabiologerna.

1 juni. Kalkområden vid Kvinnerstatorp och Seltorp. Ledare: Daniel Gustafson och Rain Nylund. Samling vid Svampen kl. 9.00 eller vid Kvinnerstaskolan kl. 9.30.

15 juni ÖLBS 50-årsjubileum firas i Sixtorp. Medtag matsäck. Föreningen bjuder på något gott till fikat. Ledare: Mattias Claësson m.fl.  Samling kl. 10.00 vid Scandic Västhaga eller kl.11.00 vid Sixtorp friluftsgård.

16 juni. De Vilda Blommornas Dag.  Se separat program!

29 juni. Trädgårdsvandring. Villa Mysmys och kalkbrotten i Löre, Glanshammar.  Samling vid Svampen kl.10.00 eller Glanshammar kyrka kl. 10.30.

7 juli. Yxsjöberg, Ställdalen.

Mossnycklar och många andra orkidéer blommar. Samling kl. 10.00 vid Svampen eller kl. 10.45 i Ställdalen. Märta Dahlberg och Thyra Lundell leder.

21 juli. Ramshytte ängar.  Inventering av småytor för uppföljning av skötsel. Ledare: Rain Nylund och Daniel Gustafson.  Samling kl. 10.00 vid Scandic Västhaga eller kl. 10.30 i Ramshyttan.

Augusti exkursion till Tåkenön med Per Larsson som guide. Datum ännu inte bestämt. Intresseanmälan till Michael Andersson (0730-523675) senast 15 juli.

10 augusti Harge uddar.

Ledare: Gunnar Hallin. Något av en jubileumsexkursion. Gunnar Hallin ledde en exkursion till Harge uddar för 50 år sedan under föreningens första sommar 1963. Samling i Örebro 10.00 vid Scandic Västhaga.   Samling 11.00 vid gatuköket vid rv. 50, 3,5 km efter bron över Stora Hammarsundet vid avfarten till Harge. Därifrån är det 4 km till parkeringen vid naturreservatat Harge uddar vid Vättern. Om Harge uddar kan du läsa på länsstyrelsens hemsida där det finns beskrivningar om de olika naturreservaten i länet.

1 september OBS!   Svampens Dag inställs pga. brist på svamp i markerna.

27 oktober kl.15.00. Sommarens fynd.  Lokal: Ideelt Utvecklingscentrum, Storgatan 24, Örebro.

17 nov. kl.15.00. Owe Nilsson berättar om ”Norra Greklands berg” på Ideelt Utvecklingscentrum, Storgatan 24, Örebro.

Arbetsmöten i Herbariet, onsdagar kl.15.00 till ca 20.00

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Inga Hedgren 073 99 46 016.

Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!

11 september, arbetsmöte i Herbariet kl.15.00.

25 september, arbetsmöte i Herbariet, kl. 15.00

16 oktober, arbetsmöte i Herbariet, kl. 15.00

30 oktober, arbetsmöte i Herbariet, kl. 15.00

20 november, arbetsmöte i Herbariet, kl. 15.00

11 december, arbetsmöte i Herbariet, kl. 15.00