Årsprogram 2012

Vi börjar vårens arbetsmöten i Herbarierummet den 11 januari kl 15-20. Tänk på att ha mobiltelefon med så att du kan ringa och bli insläppt om porten är låst.

25 januari, kl.15-20, arbetsmöte i Herbariet.

Tänk på att ha mobiltelefon med så att du kan ringa och bli insläppt om porten är låst.

29 januari, kl.15.00. Owe Nilsson visar bilder och talar om vårblommor på Kreta.  Plats: Idéellt utvecklingscentrum, Storgatan 24, gatuplanet.

15 februari, kl.15-20, arbetsmöte i Herbariet

26 februari, kl.15.00. ÅRSMÖTE.  Plats: Idéellt utvecklingscentrum, Storgatan 24, gatuplanet. Förutom årsmötesförhandlingarna blir det en rapport med bilder från sommarens expedition till Sveriges nordligaste fjäll, Pältsan, och laestadiusvallmon där.

29 februari, kl.15-20. Arbetsmöte i Herbariet

1 april, kl.15.00. Vattensalamandrar och vattenväxter.

Föredrag av Daniel Gustafson.   Plats: Ideellt utvecklingscentrum, Storgatan 24, gatuplanet.

11 april, kl.15-20. Arbetsmöte i Herbariet

29 april. Mossexkursion i Kilsbergen.

Samling vid Scandic Västhaga kl.10.00. Ledare Michael Andersson.

2 maj, kl.15-20. Arbetsmöte i Herbariet. – Tänk på att ha mobiltelefon med så att du kan ringa och bli insläppt om porten är låst.

27 maj (Pingstdagen). Nasta naturreservat.

Kalkgynnad flora, bl.a. hällebäcka och grönbräken. se artiklar i T-Veronikan nr 1 och 4 2011. Samling kl. 10.00 vid Svampen. Ledare Daniel Gustafson.

Söndag 17 juni. De vilda blommornas dag.

Vi arrangerar blomstervandringar i länet.  Karlskoga, Bullerdalen. Samling kl. 10.00 Östra kyrkogården. Ledare Owe Nilsson. Askersund.  Stadsparken, Borgmästarholmen. De vilda blommorna finns även i stadsmiljön upptäck dem med en kunnig guide. Samling vid busstationen, stationshuset kl. 10.30. Ledare Tomas Gustafson tel 070-28 02 946 och Karl Gustaf Nilsson. Hallsberg – Pålsboda. Vandring bland ”vardagsblommor” i Pålsbodas närnatur. Samling kl. 9.00 i Hallsberg och vid Centralkiosken i Pålsboda kl. 9.30. Ledare Arne Holmer. Ett arrangemang tillsammans med Hallsbergs Naturskyddsförening.

Nora. Älvhytteängen. Samling Nora torg kl. 9.30 eller kl.10.00 vid bron i Älvhyttan. Ledare Per-Erik Persson. Ljusnarsberg Ställdalen. Samling kl. 14.00 vid Alströms parkering. Ledare Märta Dahlberg tel 0240-66 10 03 och Thyra Lundell tel 0580-201 66. Samarrangemang med Ställdalens naturstudieklubb. – Handikappanpassat. Nora, Vena hage och Älvhytteängen. Samling Nora torg kl. 9.30 eller kl. 10.00 vid bron i Älvhyttan. Ledare Per Erik Persson, tel 0589–70 406.  Tillsammans med Nora biologiska förening Örebro.  Varbergaskogen Promenad i det nya naturreservatet. Lättgånget. Samling vid Varbergabadet kl. 10.00. Ledare Inga Hedgren, 073-99 46 016. Örebro.  Vattenparken Samling 10.00 vid Naturens hus.  Ledare Björn Nordzell, tel 076-87 82 196 och Leif Sandgren, tel 070-25 67 395.  Handikappanpassat, lättgånget.

30 juni. Dagsutflykt till Linnés Hammarby med strandhugg vid Hjälstaviken vid Mälaren. Ledare Peter Bernövall och Kjell Sundkvist. Samling i Örebro, Scandic Västhaga kl.8.45.  Tillsammans med Nora biologiska förening.

V,26.  Brobyäng vecka 26 med Michael Andersson

4 juli. Kalk- och marmorbrotten i Lannafors

Vid de gamla kalk- och marmorbrotten i Lannafors växer bl a orkidéer. Om vi har tur blommar purpurknipproten. Samling kl 17.30 vid Scandic Västhaga eller kl 18.00 vid infarten till Limbergets naturreservat. Ledare Owe Nilsson.

7 juli. Heldagsutflykt till Brofallet, Hjulsjö.

Avresa från Svampen Örebro kl. 10.00 och från Torget i Nora kl. 10.45. Ledare Michael Andersson.  Guide på plats Helena Backius som äger Brofallet och skrivit en artikel i T-Veronikan om hävd av ängs- och hagmarker. Det är en rejäl fotvandring från parkeringen vid Brofallet till torpet. Föranmälan till Michael senast dagen innan, tel. 073-05 23 675. Ta med en rejäl matsäck.

14 juli. Ramshytte ängar.

Ramshytte ängar ett blivande kommunalt naturreservat, rest av gammalt kulturlandskap i Kilsbergen. Det omfattar bl.a. torrbackar och betad skog med hävdgynnad flora. Där finns t.ex. rödfibbla, ängsklocka och några orkideer, även fjärilar. Samling kl 9.00 vid Scandic väst Örebro eller 9.30 vid Nora Torg. Ledare Rain Nylund och Daniel Gustafson.

29 juli. Vinteråsen.

Vinteråsen är ett kommunalt naturreservat i artrika kalkmarker med ängar och betesmarker utspridda i Latorpsområdet. Samling vid Scandic väst kl 10.00 eller P-platsen vid Latorpsängen kl 10.30. Ledare Daniel Gustafson.

18 augusti. Vattenväxter i området runt Hävla i norra Östergötland.

Ledare Cecilia Journath Pettersson.  Vi kommer att besöka såväl en näringsrik som en näringsfattg och en mesotrof sjö. Samling vid Scandic Västhaga i Örebro kl. 10.00 för vidare färd hem till Cecilia i Vingåker. Färdledare Daniel Gustafson. Hos Cecilia 11.30. Den som vill åka direkt kan söka väg på Eniro. Medtag stövlar och matsäck för en heldag.  – För frågor ring Inga Hedgren 073–9946016. Läs gärna den mycket informativa artikeln i T-veronikan 1/2011

2 september Svampens dag.

Ängssvampar i Vena hage. Samling vid Vikers kyrka kl. 10.00. och i Örebro vid parkeringen vid Svampen. kl. 9.00. Ledare Herbert Kaufmann.

28 oktober. Sommarens fynd, månadsmöte i Ideellt utvecklingscentrum, Storgatan 24 kl. 15.00. Ta med pressade eller färska växter, foton och andra bilder mm.  Kaffeservering.

25 november. Månadsmöte kl. 15.00. Lokal: Ideellt utvecklingscentrum Storgatan 24, gatuplanet. Björn Nordzell föreläser och visar bilder om flora och fauna på de sydatlantiska öarna. Kaffeservering.

Höstens herbariearbete, onsdagar kl. 15.00 – ca 20.00                    

Tänk på att ha mobiltelefon med så att du kan ringa och bli insläppt om porten är låst.

26 september.

17 oktober

31 oktober

21 november

12 december