Årsprogram 2011

Vi börjar vårens arbetsmöten i Herbarierummet 19 januari, kl.15-20. Tänk på att ha mobiltelefon med så att du kan ringa och bli insläppt om porten är låst.

Arbetsmöten:

9 februari      Arbetsmöte i Herbarierummet

23 februari    Arbetsmöte i Herbarierummet

16 mars         Arbetsmöte i Herbarierummet

30 mars         Arbetsmöte i Herbarierummet

20 april         Arbetsmöte i Herbarierummet

11 Maj          Arbetsmöte i Herbarierummet

13 mars kl.15. Upplands flora    

Föredrag av Mora Aronsson om inventeringen och resultatet av Upplands Flora. Mora tar med sig ett antal exemplar av den nya boken Upplands Flora för försäljning. Meddela Michael Andersson i förväg om du är en hugad spekulant, så att Mora vet hur många exemplar han ska ta med sig. Lokal: Herbariet, Grenadjärstaden

1 maj, kl. 10.00 Bombmurklor och mossor i Djupdalen, Frötunahult. 

Vandringen ned i Djupdalen är krävande även om den går på den delvis stensatta gamla hålvägen ”Kungsvägen” där Eriksgatan gick över Käglan. Ledare Michael Andersson och Herbert Kaufmann. Samling vid Svampen kl. 10.00

29 maj kl.10.30 Axsjöfallet, ängsmarker med gullvivor och fjärilar.

Ledare Björn Nordzell.  Samling vid Statoil Väst kl.9.30. Vägvisare därifrån Sven Engström. Medtag matsäck, lämpliga kläder och gärna lupp.

11 juni Fjärilsutflykt till Munkhyttans naturreservat.

Ledare Claes Eliasson. Samling på Nora torg kl.14.00 eller vid Svampen i Örebro kl.13.00. Samarrangemang med Nora Biologiska Förening.

Prel. 9-15 juni Botanisk resa till Dalsland. Information Ingrid Engström tfn 019-250201

Söndag 19 juni. De Vilda Blommornas Dag.  Se Detaljprogrammet

Torsdag 7 juli Kärrknipprot, nycklar och andra rikkärrsväxter i Venakärret, som är ett av Mellansveriges största extremrikkärr. Ledare Per Erik Persson m.fl. Samarrangemang med Nora Biologiska Förening. Samling vid Vikers kyrka kl. 18.00 eller för samåkning från Statoil, Västhaga kl. 17.00

Mitten av juli. Pältsan och Treriksröset i nordligaste Sverige med landets enda växtplatser för laestadiusvallmo och fjälltrift. Här finns också många andra sällsynta fjällväxter.

Tisdag 12 juli Botanisk vandring längs Ormkullstigen i Kvismaren. Ledare: Ingalill Teljå. Samling kl. 17.00 vid bron vid Öby kulle eller idrottshuset i Örebro kl. 16.15. Vägvisare därifrån Sven Engström.

21 augusti. Grönbräken och gentianor vid Nasta. Vid Nasta finns länets enda växtlokal för grönbräken, som annars är vanlig på kalk- och olivinbergarter i fjällen. Ledare Daniel Gustafson. Samling vid Svampen kl. 10.00

28 augusti. Vattenväxter i sjöar i södra Närke.  Ledare Cecilia Journath Pettersson. Samling vid Scandic väst i Örebro kl 10.00 eller parkeringen vid naturreservatet Tjälvesta-Snavlunda kl. 10.30. Vi ska undersöka sjön Trehörningen. Se artikel i T-Veronikan nr 4/2010, om förra årets vattenväxtexkursion och nr 2/2011 om vattenväxtinventeringen 2010. – Ta gärna kontakt med någon bilägare i förväg, om du själv inte har bil. Ytterligare information Ingrid Engström, tfn 019-25 02 01, mobil 070 611 11 06

10 september. Svampexkursion.

Ett samarrangemang med Nora biologiska förening. Ledare Herbert Kaufmann och Hans Åke Sandberg. Samling vid Svampen kl. 10.00 eller på torget i Nora kl. 10.45.

23 oktober. Sommarens fynd. Bildvisning.  Medlemmarna berättar om sommarens upplevelser. Lokal: Ideellt Utvecklingscentrums lokal, Storgatan 24, gatuplanet, kl.15.00.

20 november. ”Blommor och bin”.  Gunnar Hallin föreläser om samspelet mellan bin och växter. Lokal: Ideellt Utvecklingscentrums lokal, Storgatan 24, gatuplanet, kl.15.00.

14 september. Arbetsmöte i Herbariet hösten 2011 med start den 14 sept. kl. 15.00

5 oktober     

Som vanligt är tiden kl 15.00-20.00. Tänk på att ha mobiltelefon med så att du kan ringa och bli insläppt om porten är låst.

26 oktober. De föreslagna dagarna kolliderar inte med ÖSU:s (senioruniversitetet, förut ÖPU) föreläsningar.