T-Veronikan Nr 2, 2010

T-veronikan ges ut av Örebro Läns Botaniska Sällskap. Bidrag till tidningen, synpunkter på innehållet och tips om botaniska händelser mottages tacksamt av redaktionen. Citat ur T-Veronikan får göras, om källan anges. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända bidrag.

Du kan hitta T-Veronikan här: Nr 2, 2010

Omslagsbilder:

Rosling Andromedia polifolia Linné fann under sin lapplänska resa en vacker, rosröd blomma, växande i vildmarken på en tuva omgiven av träskets mörka vatten.

Dystarr Carex limosa växer gärna i roslingens närhet i myranas lagg, men har en mer blygsam framtoning.