T-Veronikan Nr 1, 2010

T-Veronikan ges ut av Örebro Läns Botaniska Sällskap. Bidrag till tidningen, synpunkter på innehållet och tips om botaniska händelser mottages tacksamt av redaktionen. Citat ur T-Veronikan får göras, om källan anges. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända bidrag.

Du hittar T-Veronikan här: Nr 1, 2010

Ansvarig utgivare: Per-Erik Persson

Redaktion:

Ingrid Engström

Arne Holmer

Åke Lindström

Björn Nordzell

Lena Bjärmark

Omslagsbilder

Vitsippa Anemome nemorosa behöver ingen närmare presentation. Vitsippans lysande mattor under nyutslagna björkar upplever många av oss som urbilden för den svenska våren.

Vårfryle Luzula pilosa blommar redan i april – en av våra tidigaste blommande tågväxter

Text och bildillustrationer: Björn Nodzell