Inventering av svampfloran år 2009 i Naturreservatet Björskogsnäs

Under 2009 inventerade jag svampfloran i Naturreservatet Björskogsnäs på uppdrag av Hällefors kommun.

Projektledare för inventeringen har varit Marina Milsdotter–Werdin vid Hällefors kommun. För att göra en så noggrann

inventering som möjligt över året besökte jag området fjorton gånger mellan den 15 april och 8 december, dock med

de flesta besöken under de bästa svampmånaderna augusti-oktober.

Arter som observerades och som finns upptagna i denna rapport har jag så långt möjligt rapporterat in till Artportalen.

Intressanta fynd finns torkade och kommer att lämnas till Riksmuseets samlingar.

Läs rapporten här: Björskogsnäs inventering

Örebro i februari 2010

Herbert Kaufmann