Svampfynd i Närke

Mykologiveckan i Närke 2008

Förkortad version av originalutgåvan

Du kan läsa rapporten här: Narkes svampfynd kort version

Med denna rapport vill vi sätta punkt för mykologiveckan 2008 som genomfördes i Götabro i Närke. För Örebro

Läns Botaniska Sällskap har det varit inspirerande, men också krävande, att få arrangera mykologiveckan.

Förberedelsetiden har varit intensiv och fylld av arbete och fältinventeringar.

Utvecklingen av mykologin i Sverige har efter 29 år, sedan mykologiveckorna startade, nått en hög nivå och ställer

allt större anspråk på dess genomförande. För ett lyckat genomförande bör man också ha vädergudarna på sin sida,

regn och fuktighet i marken är en förutsättning för att svampar skall kunna utvecklas. Den gynnsamma väderleken i

Närke under hösten 2008 lade grunden till den svamprikedom som vi kunde visa upp för deltagarna. Massförekomster

av ovanliga svampar samt fynd av nya arter för Sverige och Närke har vi kunnat förteckna under veckan.