Årsprogram 2007

24 jan. Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6, kl.15.00 – 20.30.

 25 feb. Årsmöte Kl.15.00 i Betaniakyrkan, Venavägen 21, Örebro. En resa i Estlands natur. Föredrag och bildvisning av Arne Holmer. Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter kaffepaus före Arnes föredrag. Motioner till årsmötet och förslag rörande hedersmedlemskap skall vara styrelsen tillhanda senast den 11 februari. Välkomna!

14 februari. Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6, kl.15.00 – 20.30.

7 mars. Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6, kl.15.00 – 20.30.

11 mars. Vi får besök av en celeber gäst. 

Erik Ljungstrand föreläser om kransalger i Närke.  Lokal: Kasernen Narva. Kaserngården 6 Örebro.

 

28 mars. Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6, kl.15.00 – 20.30.

 

15 april. Mossor för nybörjare.

Samling kl. 9.30 vid Statoil, Västhaga. Ledare Michael Andersson.

18 april. Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6, kl.15.00 – 20.30.

 9 maj. Vårens arbetsmöten i Herbarierummet avslutas. Narva, Kaserngården 6, kl.15.00 – 20.30.

 23 maj Kvällsvandring      

(Linnés födelsedag) Kvällsvandring i Vena hage. Ledare Per Erik Persson. Samling vid Svampen Örebro kl.17.00 eller Vikers kyrka kl.18.00

2 juni. Resa till Uppsala

Med anledning av Linnéåret en resa till Uppsala med besök på Gustavianum, Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Naturhistoriska Riksmuseets Linnéutställning. Bussresa. Start kl. 07.00 från Kumla. Kostnad ca 200 kr/person. Förhandsanmälan. Arrangemang tillsammans med Naturskyddsföreningarna i Kumla och Hallsberg. Intresserade kan vända sig till familjen Teljå, tfn 019-578962. Förhandsanmälan senast 1 april.

9 juni. Exkursion till Björskogsnäs med Guckusko och mycket annat.

Ledare Per Erik Persson. Samling vid Svampen, Örebro kl.09.00 eller parkeringen vid Måltidens hus, Grythyttan kl.10.00.

17 juni. De Vilda Blommornas Dag.

Blomstervandringar arrangeras av botaniska föreningar i hela Norden denna dag. Planeringsansvarig i Örebro län är Lena Lindgren. –  Se utförligt program>>>>

28 juni. Exkursion tillsammans med Nora Biologiska förening till nya naturreservatet Bromängen. Extremrikkärr med bland annat kärrknipprot. Samling Nora torg kl. 18.00. Ledare Per Erik Persson.

30 juni. Exkursion till Hallsbergs tätort för att studera ruderatväxter mm. Ledare är KG Nilsson.  Samling vid Statoil, Västhaga kl.08.45 eller Hallsbergs järnvägsstation kl.09.30.

7 juli. Heldagsexkursion till Mördarheden i Ställdalen. Ledare från Ställdalens Naturstudieklubb.Samling kl. 08.30 vid Svampen i Örebro eller kl. 10.00 vid Ahlstroms parkering i Ställdalen.

8 september. Svampexkursion.  

Samling vid Svampen kl. 9.00. Ledare Herbert Kaufmann.

12 september. Vi startar höstens arbetsmöten i Herbariet i Kasernen Narva, Grenadjärstaden. Följande datum är 3/10, 24/10, 14/11,  28/11,  5/12. Alla gånger gäller tiden 15.00 – 20.30. ”Kakvärd” första gången är Ingrid och jag. Värd för de kommande mötena kan anteckna sig den 12/9 eller senare. Vi sätter alltid upp ett anslag i porten så att, om den är stängd, det går att ringa ett mobiltelefonnummer så kommer någon ner och öppnar. Väl mött till trivsamma arbetsträffar! Sven

28 oktober. Sommarens fynd. Herbarierummet, Grenadjären kl. 15.00. Tag med bilder, friska eller pressade växter mm.

18 november. OBS! Ändring i programmet.  Rapport från årets Botanikdagar på Gotland Björn Nordzell och Arne Holmer berättar och visar bilder.

Plats: Kulturstation, Studiefrämjandet, Östra Bangatan 3 (intill Centralen).  Kl. 15.00