Årsprogram 2006

11 januari. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.15-20.30

29 januari. Levande skogar.

Leif Nyqvist, Skogsstyrelsen, informerar om skogsbrukets miljömål. Plats: Herbariet, Grenadjärstaden 6, Örebro. Kl. 16.00

1 februari. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.15-20.30

 22 februari. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.15-20.30

 26 februari. Årsmöte Kl.15.00 i Betaniakyrkan, Venavägen 21, Örebro. Landskapstäckande urskogsartade skogar i nordvästra Ryssland av Per Erik Persson, som tidigare arbetat med naturskydd och nationalparker i NV Ryssland.

12 mars. Hallandsexkusionen 2005

Bilder och berättelser från Hallandsexkursionen sommaren 2005.  Plats: Kulturstation, Studiefrämjandet, Östra Bangatan 3 (intill Centralen), Kl. 15.00.  Lokal: Gul station, 1 tr. upp.

15 mars. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Grenadjärstaden 6 i Örebro, kl.15.00 till ca 20.30

5 april. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Grenadjärstaden 6 i Örebro, kl.15.00 till ca 20.30

9 april. Margareta Edqvist

Margareta Edqvist, SBF, håller föredrag om floraväkteri och rödlistade kärlväxter. Plats: Kulturstation, Studiefrämjandet, Östra Bangatan 3, (intill Centralen)), Örebro. Lokal: Gul station, 1 tr. upp.

23 april. Vitsippsmattor, desmeknopp och smånunneört i det vackra Söröns naturreservat i Norrbyås.  Ledare: Ingrid och Sven Engström. Samling kl. 10.00 vid Idrottshuset i Örebro. Ledare: Ingrid och Sven Engström.

26 april. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Grenadjärstaden 6 i Örebro, kl.15.00 till ca 20.30

 7 maj. Mosippa, cypresslummer och skunkkalla i Lerbäck.

Samling kl.9.15 vid Statoil, Västhaga, Örebro alt. kl.10.00 på parkeringen vid Vissbodamons naturreservat.  Ledare: Björn Nordzell.

10 maj. Ett extra arbetsmöte i Herbariet  kl. 15.00 – 20.30

20 maj. Gullvivevandring i Vena Hage i Viker.

Samling kl. 10.00 vid Vikers kyrka. Ledare: Per Erik Persson.  I samarbete med Nora Biologiska Förening.

7 juni Floravård.

Ryckning av Ryssgubbar i Latorpsängarna. Samling kl.17.30 vid reservatet. Ta med redskap (t.ex. maskrosjärn eller spade). Ledare: Herbert Kaufmann.

 18 juni. De Vilda Blommornas Dag.  

Blomstervandringar arrangeras av botaniska föreningar i hela Norden denna dag. –  Se detaljerat program!

1 juli. Halvgräsexkursion / kurs. Stövlar rekommenderas! Samling kl. 09.15 vid Statoil, Västhaga, Örebro för samåkning till Latorpsplaån.  Ledare är Leif Fransson telnr. 019-13 31 49.  Ett arrangemang i samarbete med Naturskyddsföreningen i Örebro län.

4 juli. Kal korsmåra och orkidéer i Pålsbodatrakten.

Samarrangemang med Hallsbergs Naturskyddsförening. Samling kl.18.30 vid OKQ8-macken i Pålsboda. Ledare: Arne Holmer

 9 juli. Gräsexkursion.

Samling kl. 09.15 vid Statoil, Västhaga, Örebro. Ledare: Michael Andersson   Ett arrangemang i samarbete med Naturskyddsföreningen i Örebro län

5–6 augusti. Resa till Arvikatrakten

Exkursion till Arvikatrakten och lokaler där skogsfru resp. klockgentiana brukar blomma. Elvi  Eriksson och Per Larsson hoppas få visa oss blommande ex. av de båda arterna. Åtminstone ena dagen blir det en rätt lång vandring i obanad terräng. Max 15 deltagare. Förhandsanmälan senast 15/6 till Elvi Eriksson, telefon 0570-144 08, e-post: elvi.eriksson@swipnet.se

 

16 september. Svampexkursion.

Samling 09.00 på svampens parkering, Örebro. Ledare: Herbert Kaufmann

20 sept.        kl.15.00-20.30.   Arbetsmöte i Herbariet                              

11 okt.          kl.15.00-20.30.   Arbetsmöte i Herbariet

25 okt.          kl.15.00-20.30.   Arbetsmöte i Herbariet

15 nov.         kl.15.00-20.30.   Arbetsmöte i Herbariet

29 nov.         kl.15.00-20.30.   Arbetsmöte i Herbariet

 

22 oktober. Sommarens fynd. 

Ta med bilder, pressade växter, berättelser m.m. från sommaren som gått. Plats: Kulturstation, Studiefrämjandet, Östra Bangatan 3 (intill Centralen).  Kl. 15.00

 

19 nov. Vattenväxter.

Daniel Gustafson visar på anpassningar hos växter för ett liv i vatten. Plats och tid:  Kulturstation, Studiefrämjandet, Östra Bangatan 3 (intill Centralen).  Kl. 15.00