Årsprogram 2004

21 januari. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30 (Föreningen bjuder på kaffe/te och bröd)

11 februari. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30 (Föreningen bjuder på kaffe/te och bröd)

29 februari. Årsmöte   kl.15.00 i Saxonrummet, A-huset, Jordgatan 6 i Örebro. Sekreteraren i SBF Eva-Stina Blomgren visar bilder och berättar om inventeringen av floran i Bohuslän.

3 mars. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30 (Föreningen bjuder på kaffe/te och bröd)

24 mars. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30

3 april. Exkursion till lummerlokaler i sydnärke. Ledare Olof Janson Kinne-Vedum. Samling kl.

9.00 vid Scandic Väst, Örebro eller kl.9.30 vid Hydromacken i Åsbro.

14 april. Floraövervakning

 Länsstyrelsen informerar om floraövervakningen.  Meddelande kommer.

18 april. Floraövervakning 2003

Åke Lindström redogör för floraövervakningen 2003. Kl. 17.00 (OBS tiden!) Herbarierummet, Narva, Grenadjärstaden.

21 april. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30

12 maj Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30

23 maj. Exkursion till Runsalaravinen med flera lokaler.

Ledare: K G Nilsson. bland annat får vi se skunkkalla. Samling kl. 09.00 vid Scandic Väst, Örebro eller kl.9.30 vid Hydromacken i Åsbro.

 13 juni. De vilda blommornas dag.

Ett samarrangemang mellan de botaniska föreningarna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Kontaktman Lena Lindgren. Tel. 019-20 17 60 e-postadress: stigolena@hotmail.com Tio exkursioner i länet.

3–4 juli. Tre heldagsexkursioner till lokaler för Botanikdagarna. 

3 juli. Södra Närketuren.

Ledare Arne Holmer. Samling kl. 09.30 vid Scandic Väst, Örebro eller kl.10.00 vid Herrfallsäng.

4 juli. Kilsbergsturen.

Ledare Michael Andersson. Samling kl. 9.00 vid Scandic Väst i Örebro.

3 juli. Näsmarkerna i Älvhyttan.

Ledare Per-Erik Persson. Samling kl. 9.15 vid Svampen eller kl. 10.00 vid Vikers kyrka. Vägvisare från Svampen Sven Engström.

 

7 – 10 juli. SBF:s botanikdagar.

Program och kostnader presenteras i SBT häfte nr 1, 2004, som utges i januari.

 

24 juli. Exkursion till Södra Åsmossen.

Där visar oss Lennart Ahlén och Tore Martinsson lokaler som är märkligt rika på bl.a. myrliljor och mossnycklar.  Samling vid Scandic Väst kl. 9.30. Ledare från Örebro är Sven Engström. Vi träffar Lennart Ahlén vid Solberga i Degerfors c. 10.15

 

11 september. Svampexkursion.

Ledare Herbert Kaufman. Samling vid Svampen i Örebro kl. 9.00.

24 september. Upptaktsmöte i Örebroherbariet.

Planering av fortsatt arbete i Herbariet. Lars Löfgren medverkar.     Narva, kl.18.30

 

24 okt.          Sommarens fynd. Samling kl. 16.30. Medtag bilder, pressade växter mm.

10 nov.          Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30

14 nov.          Hur man bestämmer svampar. Ledare: Herbert Kaufmann

1 dec.            Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30

15 dec.          Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30